Człowiek – najlepsza inwestycja
Aktualnie oglądasz:   Projekty
 Projekty realizowane w woj. mazowieckim

Projekt „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych atutem wykwalifikowanego pracownika” realizowany jest od grudnia 2010 do listopada 2012 roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,  Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL - Core przez osoby pracujące z terenu województwa mazowieckiego.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby spełniające następujące warunki:

  • osoba pracująca na terenie województwa mazowieckiego,
  • osoba zameldowana (na stałe lub czasowo) na terenie województwa mazowieckiego,
  • osoba dorosła powyżej 18 roku życia, a do 64 lat,
  • osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, z własnej inicjatywy poza miejscem i godzinami pracy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie.

Projekt jest kierowany do mieszkańców województwa mazowieckiego, posiadających wykształcenie średnie, ze szczególnym uwzględnieniem osób:

  • powyżej 45 roku życia
  • z powiatu M.Radom, radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, żuromińskiego
  • z terenów wiejskich, gmin miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tyś mieszkańców.

Uczestnicy projektu oprócz udziału w kursie będą mieli możliwość po zdaniu egzaminu końcowego uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, który honorowanego przy przyjęciu do pracy w krajach UE, USA i Kanadzie. Uczestnictwo w kursie oraz jedno podejście do egzaminu ( 7 modułów) wraz z opłatami certyfikującymi ECDL są całkowicie bezpłatne.

  
Systemy CMS | Przeprowadzki warszawa